ITEM METADATA RECORD
Title: Het V.S.O. beschouwd vanuit de studieloopbaan van de leerling
Authors: Van Damme, Jan
Issue Date: 1982
Publisher: Acco
Host Document: Vernieuwd secundair onderwijs 1970-1982 : een confrontatie tussen onderzoek en praktijk : verslagboek van een colloquium gehouden op 22 en 23 april 1982 pages:247-319
Description: KUL. Studiegroep voor onderwijsbeleid en -begeleiding
ISBN: 90-334-0585-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Education and Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.