ITEM METADATA RECORD
Title: Naar meer differentiatie inzake de onderwijstijd? Nadenken over het secundair onderwijs vanuit het perspectief van schoolloopbanen
Authors: Van Damme, Jan
Issue Date: 1997
Publisher: Garant
Host Document: Levens lijnen : schoolloopbaanbegeleiding tijdens het secundair onderwijs en in de overgang naar de werkplek of naar het hoger onderwijs. pages:81-97
ISBN: 90-5350-656-X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Education and Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.