ITEM METADATA RECORD
Title: Ontwikkeling van een kwantitatieve methode voor een objectieve evaluatie van het dierenwelzijn in bestaande en te ontwikkelen huisvestingssystemen voor leghennen. Activiteitenverslag, 2de conventie, 1e jaar, Project Ministerie van Middenstand en Landbouw, Nr. S-6114, Sectie III
Authors: Leroy, Toon
Vranken, Erik
Berckmans, Daniel
Issue Date: 2003
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Division M3-BIORES: Measure, Model & Manage Bioresponses (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.