ITEM METADATA RECORD
Title: Ontwikkeling van een kwantitatieve methode voor een meer objectieve evaluatie van het dierenwelzijn in bestaande en te ontwikkelen huisvestingssystemen voor leghennen. Eindverslag overeenkomst FOD project Nr. S-6114 Sectie III
Authors: Leroy, Toon
Vranken, Erik
Berckmans, Daniel
Issue Date: 2005
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Division M3-BIORES: Measure, Model & Manage Bioresponses (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.