ITEM METADATA RECORD
Title: Bijdrage tot de uitbouw van beleidsmaatregelen voor de reductie van de ammoniakuitstoot door de landbouw in Vlaanderen
Other Titles: Beleidsgericht Onderzoek Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Authors: Berckmans, Daniel
Moonen, D
Goedseels, Vic
Issue Date: 1998
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Division M3-BIORES: Measure, Model & Manage Bioresponses (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.