ITEM METADATA RECORD
Title: Het reglementair kader van lokaal onderwijsbeleid : de formele beleidsruimte van de directie in het rijks- en katholiek secundair onderwijs
Authors: Devos, Geert
Vandenberghe, Piet
Vandingen, Patrick
Verhoeven, Jef
Contributors: KUL. Studiegroep voor onderwijsbeleid en -begeleiding
Issue Date: 1987
Publisher: Acco
Abstract: De schooldirecties worden, meer dan vroeger, geconfronteerd met een groei¬ende stroom van wetten, koninklijke besluiten en ministeriële circulaires. Hier bovenop komen nog heel wat richtlijnen en spelregels van het eigen net. Dit vergt een goede juridische, financiële en administratieve kennis.
'Het reglementair kader van lokaal onderwijsbeleid' wil een antwoord geven op de vraag naar de bewegingsruimte van de schooldirecties binnen het ge¬heel van de wettelijke en reglementaire beschikkingen.
In een eerste deel worden — in functie van de vraag naar de lokale beleids¬ruimte — de inrichtende machten, de nationale en regionale beleidsstruc¬tuur en de interne beheersstructuur van de scholen toegelicht. De delen III en IV beschrijven de formele grenzen van respectievelijk het pedagogisch, het personeels- en het financieel-materieel beleid op lokaal niveau.
e schooldirecties worden, meer dan vroeger, geconfronteerd met een
ISBN: 90-334-1650-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
Education and Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.