ITEM METADATA RECORD
Title: Bruikbaarheid van een sensor voor meting van de hoeveelheid ventilatie in natuurlijk geventileerde stallen
Other Titles: Proefstation voor de Varkenshouderij Rosmalen, Nederland, Proefverslag nummer P 1.86,
Authors: Berckmans, Daniel
Van 't klooster, C.E.
Vranken, Erik
Issue Date: 1992
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Division M3-BIORES: Measure, Model & Manage Bioresponses (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.