ITEM METADATA RECORD
Title: 'Samen-leven behoeden'. De Bijbels-theologische en existentiële draagwijdte van het moordverbod in Ex 20,13
Authors: Lemmelijn, Bénédicte
Issue Date: 2007
Publisher: Peeters
Host Document: Ik ben de Heer uw God. De Tien Geboden in traditie, beeld en Bijbel (Documenta Libraria, 34) pages:51-66
ISBN: 978-90-429-1988-4
VABB publication type: VABB-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Septuagint Studies and Textual Criticism

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.