ITEM METADATA RECORD
Title: Leraar en woordvoerder van het volk. De rol van de theoloog in de kerk in de visie van Johann Sebastian Drey en Ignaz von Döllinger
Authors: Kenis, Leo
Issue Date: 1999
Publisher: Altiora
Host Document: “Volk van God en gemeenschap van de gelovigen”. Pleidooien voor een zorgzame kerkopbouw. Aangeboden aan Professor Robrecht Michiels bij zijn emeritaat pages:180-199
ISBN: 90-317-1506-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit of History of Church and Theology

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
FS MICHIELS.pdfOA article Published 1126KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.