ITEM METADATA RECORD
Title: Laagdrempelige evenementen als opstap tot participatie aan de andersglobaliseringsbeweging. Djembé-weekend, muziek en actie-event ‘Kabaal’ en wereldkamp van Broederlijk Delen
Authors: Stessens, Johan
Doyen, Gerlinde
Issue Date: 2003
Publisher: HIVA
Abstract: Via laagdrempelige initiatieven tracht Broederlijk Delen jonge mensen te stimuleren voor initiatieven van de derdewereldbeweging. Muziek wordt gebruikt als een belangrijke opstap om jonge mensen te sensibiliseren en de derdewereldbeweging verder open te trekken naar het jeugd- en jongerenwerk, de lager geschoolden en naar de mensen uit het Zuiden die in Vlaanderen leven. Hiervoor organiseert Broederlijk Delen een djembé-weekend, een muziek en actie-event ‘Kabaal’ en een wereldkamp.<br><br>Via focusgroepgesprekken, enquêtes en directe observatie werd er in deze studie gepeild de mate waarin de drie activiteiten slagen om de deelnemers te sensibiliseren voor de derdewereldbeweging. Wat is de intentie, de houding, de betrokkenheid en het engagement van de verschillende deelnemers met betrekking tot de Noord-Zuidverhoudingen?
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Academic Center for General Practice

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.