ITEM METADATA RECORD
Title: Evaluatie van het ontwikkelingsprogramma van DMOS-Comide 2003-2007. Case-study in Bogotá (Colombia): Centro Don Bosco
Authors: Peels, Rafael
Stessens, Johan
Issue Date: 2006
Publisher: HIVA
Abstract: Deze studie maakt deel uit van de evaluatie van het 5-jaren programma (2003-2007) van DMOS-COMIDE. Het programma steunt beroepsopleiding voor achtergestelde jongeren in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. De evaluatie is longitudinaal opgevat met een eerste meting in het begin van het programma en een tweede meting op het einde van het programma. Hierbij focussen we op de vijf kerndoelstellingen van het programma: (1) de toegang van de doelgroep tot het onderwijs; (2) de kwaliteit van het niet-formele beroepsonderwijs; (3) de doorstroming naar tewerkstelling; (4) de maatschappelijke integratie van de doelgroep; en (5) de organisationele en institutionele ontwikkeling van het ontwikkelingsbureau en de basisorganisaties.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.