ITEM METADATA RECORD
Title: Evaluatie van de Zuidwerking van FOS. Numeting bij acht partnerorganisaties van FOS
Authors: Doyen, Gerlinde
Pollet, Ignace
Stessens, Johan
Issue Date: 2005
Publisher: HIVA-K.U.Leuven
Abstract: Deze studie maakt deel uit van de evaluatie van het 5-jaren ontwikkelingsprogramma (2003-2007) van het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking (FOS). Het programma steunt sociale bewegingen (vakbonden en boerenorganisaties) in Afrika, Latijns-Amerika, Palestina en Azië. De evaluatie is longitudinaal opgevat met een eerste meting in het begin van het programma en een tweede meting op het einde van het programma. Hierbij focussen we op de volgende aspecten: organisatorische capaciteit, institutionele capaciteit en ontwikkelingscapaciteit, en hun evolutie met betrekking tot het ontwikkelingsprogramma van FOS.<br><br>De huidige studie is een overkoepelend document van de 8 uitgevoerde case-studies.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.