ITEM METADATA RECORD
Title: Doorlichting van het ontwikkelingseducatie programma Kleur Bekennen
Authors: Dhaene, Corina
Stessens, Johan
Roefs, Tie
Issue Date: 2004
Publisher: HIVA
Abstract: Kleur Bekennen (KLB) is een programma dat mondiale vorming (MOVO) in het onderwijs wil promoten en stimuleren. Het is ontstaan in 1997 als een initiatief van de toenmalige minister voor Ontwikkelingssamenwerking. KLB kadert in een samenwerking van de BTC met de federale overheid, de Vlaamse provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie in het Brussels Gewest. KLB betrekt talrijke NGO’s en educatieve organisaties als aanbieders van MOVO.
Het programma KLB is sinds het ontstaan in 1997 enorm geëvolueerd en het beleidsplan 2000-2003 liep af in de periode van de evaluatie. Dit vormde een concrete aanleiding voor de opdracht van de doorlichting die materiaal aanreikte voor de onderbouwing van de keuzes en prioriteiten in het nieuwe beleidsplan.
De hoofddoelstellingen van de opdracht werden als volgt vastgesteld: (1) een doorlichting van de structurele werking van KLB en (2) de analyse van de effectiviteit van KLB. Het eindrapport werd gebaseerd op diverse onderzoeksdaden: documentstudie, enquête, focusgroepen voor de toetsing van conclusies en het ontwerp van aanbevelingen en een validatieseminarie.
Description: no ISBN
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.