ITEM METADATA RECORD
Title: Ontwikkelingseducatie en derde wereld, kennis, houding en gedrag van leerlingen en leraars uit het Don Bosco onderwijsnet (Vidaigal-project)
Authors: Desmet, An
Stessens, Johan
Issue Date: 2003
Publisher: HIVA
Abstract: Vidaigal is een samenwerking binnen het Don Bosco netwerk van de Jeugddienst Don Bosco, Don Bosco onderwijscentrum en DMOS-COMIDE. De bedoeling van deze samenwerking is het ontwikkelen van producten, o.a. lespakketten, om de Noord-Zuidproblematiek dichter bij leerlingen en leerkrachten te brengen.<br><br>In dit kader werd een enquête uitgevoerd door het HIVA. De enquête peilt naar de kennis, houding en gedrag van leerlingen en leerkrachten ten opzichte van de Noord-Zuidproblematiek en naar hun houding ten opzichte van lessen en schoolactiviteiten rond dit thema. Zo kan deze enquête een hulpmiddel zijn voor het uitwerken van aangepaste en doelgerichte producten, direct bruikbaar voor leerkrachten en aansluitend op de interesse van de leerlingen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Academic Center for General Practice

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.