ITEM METADATA RECORD
Title: Kritisch realisme en sociologisch onderzoek
Authors: Gijselinckx, Caroline
Issue Date: 2006
Publisher: Academia Press
Abstract: Dit boek reflecteert over de fundamenten van het sociologisch onderzoek vanuit een nieuw perspectief, het kritisch realisme. Concepten als theorie, empirie, verklaren, causaliteit en realiteit worden opnieuw bekeken. Dit leidt tot een verfrissende kijk op wat verklarend empirisch onderzoek is en hoe het kan gerealiseerd worden.<br><br> Dit boek is het eerste Nederlandstalig boek over het kritisch realisme. Het presenteert er niet enkel de theoretische en methodologische grondslagen van, maar het geeft er ook een kritische kijk op en werkt ze op een aantal cruciale punten verder uit.<br><br> Aan de hand van onderzoek over de socialisatie van jongeren in een multi-etnische samenleving maakt de auteur de lezer bovendien duidelijk hoe bepaalde delen van het kritisch realisme reeds zijn ingebouwd in het huidige onderzoek, maar tevens wat het kritisch realisme bijkomend zou kunnen aanvoeren.
ISBN: 90-382-1013-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.