ITEM METADATA RECORD
Title: Coöperatieve vernieuwing en duurzame ontwikkeling
Authors: Gijselinckx, Caroline
Develtere, Patrick
Raymaekers, Peter
Issue Date: 2007
Publisher: HIVA
Abstract: Degenereren coöperaties onvermijdelijk onder druk van de markt? Of slagen ze erin hun coöperatieve identiteit en werking te behouden?<br><br>In dit boek worden de recente evoluties bij vijf grote financiële coöperaties, met name Groep ARCO, Cera, Rabobank Groep, The Co-operative Group en Le Groupe Crédit Coopératif, onder de loepe genomen. Deze vijf coöperaties hebben ieder een lange traditie van coöperatief ondernemen en hebben recent een aantal ingrijpende transformaties doorgemaakt in een reactie op de evoluties in de financieel-economische markt.<br><br>Hoewel de vijf cases een verschillende historiek kennen en zich in een verschillende juridische, politieke en maatschappelijke context bevinden, wijst de analyse op een aantal gelijklopende sporen van coöperatieve vernieuwing. Doorheen hun transformaties hebben ze namelijk alle vijf gezocht naar manieren om te kunnen blijven voeling houden met en inspelen op de hedendaagse noden van hun leden. Ook hebben ze zich ontpopt tot ondernemingen die zich engageren voor duurzame ontwikkeling als antwoord op de grote noden van deze tijd. Aldus trachten ze een manier van ondernemen te ontwikkelen die 'coöperatief verantwoord ondernemen' zou kunnen genoemd worden.<br><br>Als economische ondernemingen met een coöperatieve missie en werking moeten ze zich een coöperatief verantwoorde positie aanmeten in de markt, maar ook ten aanzien van de civiele maatschappij en de overheid. Dit is een voortdurend proces dat maar kans van slagen heeft mits een doorgedreven dialoog met de diverse stakeholders. Een dialoog waarin men samen een gemeenschappelijke missie formuleert waarin economische performantie uitdrukkelijk ten dienste wordt gesteld van het ondersteunen van de duurzame ontwikkeling van mens, maatschappij en milieu.
ISBN: 978 90-5550-431-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Research Group Sustainable Development
Department of Social Work - UC Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.