ITEM METADATA RECORD
Title: Stijgende overheidsschulden: een bedreiging voor de toekomstige generaties?
Authors: Vandevelde, Antoon
Issue Date: 1993
Publisher: Garant
Host Document: Verantwoordelijkheid voor komende generaties: opstellen van en voor Harry Berghs bij zijn afscheid pages:157-183
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Economics and Ethics, Leuven
Centre for Ethics, Social and Political Philosophy

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.