ITEM METADATA RECORD
Title: Voor een leefbaar Vlaanderen door een goed onderwijs
Authors: Vanheeswijck, Guido
Schelstraete, Geert
Issue Date: 2004
Publisher: Garant
Host Document: Geschiedenis en zingeving: van 'de ladder der schepselen' tot de verbanning van God pages:17-37
Description: Centrum voor Metafysica en moderne wijsbegeerte (OE)
ISBN: 90-441-1701-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Metaphysics, Philosophy of Religion and Philosophy of Culture

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.