ITEM METADATA RECORD
Title: Bindingen als voorwaarden voor de voorwaarde van het goede leven? Een kritiek op Will Kymlicka's morele monisme
Authors: Van Leeuwen, Bart # ×
Issue Date: 2002
Publisher: Tjeenk Willink
Series Title: Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie vol:31 issue:3 pages:235-250
ISSN: 0168-9088
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Ethics, Social and Political Philosophy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.