ITEM METADATA RECORD
Title: De rijkdom van de ouderdom herbekeken
Authors: Pacolet, Jozef ×
Cattaert, Griet
Van Steenbergen, Alex #
Issue Date: May-2006
Publisher: VZW Vormingscentrum ter Munk
Series Title: De Gids op Maatschappelijk Gebied vol:97 issue:5 pages:5-27
Abstract: Begin jaren negentig publiceerde het HIVA een onderzoek over de inkomens, consumptie en vermogenssituatie van de ouderen onder de titel ‘De rijkdom van de ouderdom’. In opdracht van het ACV werd dit onderzoek thans geactualiseerd op basis van meer recente huishoudbudgetenquêtes.
ISSN: 0378-4657
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Research Group Welfare State and Housing
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.