ITEM METADATA RECORD
Title: Op de wip. De overgang van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs: analyse van de verwijzingspraktijk in Centra voor Leerlingenbegeleiding
Authors: Ruelens, Lieve ×
Douterlungne, Mia
Dehandschutter, Reninca
Ghesquière, Pol #
Issue Date: 2001
Publisher: HIVA-K.U.Leuven
Conference: De uitstroom naar het buitengewoon basisonderwijs: wie wikt en weegt?, georganiseerd door HIVA-K.U.Leuven date:2001-10-16
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Parenting and Special Education
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.