ITEM METADATA RECORD
Title: De Arabieren en hun aandeel in de vernieling en wedergeboorte van de Bibliotheek van Alexandrië
Authors: De Smet, Daniel # ×
Issue Date: 2003
Series Title: Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis vol:57 pages:149-167
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Institute of Philosophy - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.