ITEM METADATA RECORD
Title: Het sokkelbesluit: bouwstenen van een nieuwe ondersteuningsstructuur voor de sociale economie
Authors: Van den Broeck, Gert ×
Van Hemel, Line
Issue Date: 2007
Publisher: HIVA
Abstract: De sector van de sociale economie kende de laatste jaren een sterke groei die mede gedreven werd door een verregaande activering van het arbeidsaanbod en het ontwikkelen van de vraag naar bepaalde diensten. De vraag dringt zich op of het bestaande ondersteuningsaanbod nog voldoende kan inspelen op de veranderende noden van de sector. De professionalisering van de sector leidde ook tot het verhogen van de transparantie en het stroomlijnen van de beleidsinstrumenten over de verschillende werkvormen. De logische consequentie van deze beleidsontwikkelingen is dat ook de hele ondersteuningsstructuur voor de sociale economie onder de loep wordt genomen. Het rapport tracht in de eerste plaats de behoeften en noden van sociale bedrijven aan ondersteuning in kaart te brengen en de prioriteiten terzake vast te leggen. Deze gegevens moeten leiden tot het formuleren van een model van geïntegreerde ondersteuning voor de bedrijven uit de sociale economie.
ISBN: 978 90-5550-443-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Education and Labour Market
Research Group Education and Lifelong Learning (-)
× corresponding author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.