ITEM METADATA RECORD
Title: Beroepsprofiel opleider laaggeschoolde volwassenen: een verkenning
Authors: De Cock, Tom
Douterlungne, Mia
Issue Date: 1999
Publisher: HIVA/Karel de Grote-Hogeschool
Abstract: In het kader van een ADAPT II-project werd door de Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen aan het HIVA de opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar het beroepsprofiel van opleiders voor laaggeschoolde volwassenen. Deze mensen werken in Centra voor basiseducatie, de VDAB, opleidingsprojecten door derden, sociale werkplaatsen, leerwerkplaatsen en opleidingen binnen bedrijven. Om dit beroepsprofiel op te stellen werd een procedure gevolgd bestaande uit verschillende fases. In een oriëntatiefase wordt de sector verkend. In de voorbereidingsfase wordt een document met basismateriaal over het beroep samengesteld: de voorbereidende, uitvoerende, ondersteunende taken met de nodige kennis, vaardigheden en houdingen worden geïnventariseerd. Dit informatiedocument vormde de input voor een conferentie, waarop het conceptprofiel verder verfijnd werd. Tenslotte werden de toekomstige evoluties in het beroep met betrekking tot de doelgroep en het takenpakken van de opleiders ingeschat.
ISBN: 90-5550-217-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.