ITEM METADATA RECORD
Title: Bits, bytes en bugs: tendenzen en nieuwe profielen in de informaticasector in België
Authors: Wouters, Linda
Van Hootegem, Geert
Issue Date: 1999
Publisher: Leuven, Hiva
Abstract: Wie regelmatig de vacaturepagina’s en aanverwante websites consulteert, weet het wel. De bedrijfswereld en andere organisaties zijn koortsachtig op zoek naar informatici. En dat geldt in het bijzonder voor bedrijven uit de informaticasector. Het arbeidsmarktprobleem van deze sector is niet alleen van kwantitatieve aard. Het snel veranderende informatietechnologisch landschap zet ook de bestaande kwalificatiestructuur onder druk. Om de bugs te verwijderen uit het arbeidsmarktprogramma van de sector, dringt een actieprogramma zich op. Aan de aanmaak van dergelijk programma moet echter een grondige analyse vooraf gaan. Dit rapport wil daartoe een bijdrage leveren. 'Bits, bytes en bugs' is het resultaat van een opdracht van CEVORA (Opleidingsfonds van het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden). In dit rapport wordt ondermeer de tewerkstellingssituatie van de IT-sector in kaart gebracht. Daartoe is het nodige cijfermateriaal bijeengezocht en becommentarieerd. Tevens wordt op meer kwalitatieve wijze ingegaan op recente trends en ontwikkelingen. In dit rapport zijn ook twee beroepsprofielen opgenomen. De activiteiten van de PC-engineer en de internet-ontwikkelaar en de daarbij horende kennis en vaardigheden worden geïnventariseerd en toegelicht.
ISBN: 90-5550-225-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.