ITEM METADATA RECORD
Title: Provinciaal rapport: profiel van de West-Vlaamse organisaties op basis van de PASO-enquête
Authors: Marx, Steven
Theunissen, Gert
Ramioul, Monique
Jonckheere, Johan
Issue Date: 2003
Publisher: HIVA (Panel Survey of Organizations in Flanders PASO. Editie 2003)
Abstract: PASO Flanders is een consortium van onderzoekers verbonden aan de universiteiten van Leuven (Vakgroep ‘Personeel & Organisatie’ (ETEW) en ‘Arbeids- en organisatiesociologie’ (Sociologie)), Antwerpen, het Hoger Instituut voor de Arbeid en Idea Consult.<br><br> PASO ging van start in 2002 en meet jaarlijks de polsslag bij eenzelfde groep van Vlaamse organisaties. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst die peilt naar het strategisch management van personeel, organisatie, technologie en innovatie. De grootschalige, longitudinale PASO-databank bevat een schat aan informatie over het interne beleid van de Vlaamse organisaties, die de onderzoekers door middel van analyse bloot leggen. Dit moet toelaten het Vlaamse organisatielandschap in kaart te brengen. Hierdoor komen behoeften van werkgevers aan het licht en kan het economisch en arbeidsmarktbeleid getoetst en bijgestuurd worden.<br><br> PASO is in het leven geroepen op initiatief van de Vlaamse administratie Werkgelegenheid en is ingebed in het VIONA-onderzoeksprogramma. In 2002 is de administratie Economie medeopdrachtgever geworden in het kader van het Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie.<br><br> Dit dossier kwam tot stand dankzij een samenwerking met de Vlaamse Kamers voor Handel en Nijverheid. Het rapport presenteert en interpreteert een uitgebreide reeks regionale cijfergegevens met betrekking tot het organisatielandschap, werkgelegenheid, vacatures en selectieprocessen, dynamiek op de arbeidsmarkt en opleiding.<br><br> Voor meer info betreffende het PASO-project, zie <a href="http://www.paso.be">http://www.paso.be</a>
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
Research Centre for Organisation Studies, Leuven
Research Group Work and Organisation

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.