ITEM METADATA RECORD
Title: Dossier - Wordt de bandwerker winkeljuffrouw? Functie- en scholingsstructuren in Vlaamse organisaties. Panel Survey of Organizations in Flanders (PASO). Editie 2004
Authors: Marx, Steven
Ramioul, Monique
Sels, Luc
Issue Date: 2004
Publisher: HIVA / Departement TEW K.U.Leuven / Departement Sociologie K.U.Leuven
Abstract: Diensten-, kennis-, informatie-, netwerk- en nieuwe economie zijn veelgebruikte termen om de overgang van het industriële naar het post-industriële tijdperk te duiden. Vaak wordt daarbij stilzwijgend aangenomen dat door deze evolutie ook de jobstructuur en de overeenstemmende vraag naar arbeidskrachten wijzigt. Als drijvende krachten achter deze ontwikkeling wordt verwezen naar technologische ontwikkelingen, globalisering en de ontwikkeling van de diensteneconomie. Maar de preciese aard van de evolutie is onderwerp van debat. Stijgen de kwalificatieveriesten (upskilling)? Of dalen ze net (deskilling)? Of stijgen de kwalificatievereisten van de complexere jobs, terwijl deze van de eenvoudige jobs nog dalen (polarisatie)?<br><br> Centraal in dit dossier staat de vraag hoe de kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid in Vlaanderen eruit ziet. Dit betekent dat we aan de hand van de PASO-data het volgende onderzoeken:<ul> <li>Hoe ziet de functiestructuur van de Vlaamse organisaties eruit? Hoeveel eenvoudig werk is er in de Vlaamse economie? En hoeveel banen kunnen we typeren als complex?</li> <li>In welke sectoren en organisaties komt laaggekwalificeerd werk voor? Is er met name nog laaggekwalificeerd werk in de kennisintensieve sectoren?</li> <li>Wat is de verdeling van de werknemers in de Vlaamse bedrijven volgens hun opleidingsniveau? Zijn er nog veel laaggeschoolden en waar werken ze?</li> <li>Hoe kunnen de bedrijven waar veel of weinig laaggeschoolde (dan wel hooggeschoolde) arbeidsplaatsen zijn, getypeerd worden?</li> <li>Verschilt het personeelsbeleid van de bedrijven volgens het aandeel eenvoudig dan wel complex werk? Geven ze evenveel opleiding? Recruteren ze anders of niet?</li> </ul>
ISBN: 90-5550-365-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
Research Group Work and Organisation
Research Centre for Organisation Studies, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.