ITEM METADATA RECORD
Title: Tijd voor zorg. Een analyse van de zorgverlening in de gezondheids- en welzijnssector
Authors: Mendonck, Koen
Meulemans, Herman
m.m.v. Defourny, Jacques
Descamps, Mike
Fecher, Fabienne
Hedebouw, Georges
Hubin, Michèle
Leroy, Xavier
Mignot, Delphine
Samoy, Erik
Van Landegem, Nancy
Issue Date: 2000
Publisher: VUBPress (studies in arbeidsvraagstukken - nr. 1)
Abstract: Het onderzoeksproject 'Tijd voor zorg' vindt zijn oorsprong in de verschillende spanningsvelden van de verplegings- en verzorgingssector. Behalve van de krapte in dit segment van de arbeidsmarkt, waren we ook nog toeschouwer van uitbarstingen van onvrede bij (een goed deel van) het personeel. Naast de functionele en financiële aspecten van de problematiek zijn de structuur en de werking van de sector dringend aan herziening toe.<br><br> Deze studie si een neerslag van het onderzoek 'Tijd voor zorg' en omvat voor heel België: de ziekenhuissector, de rusthuissector, de sector van de bejaardenzorg en de gehandicaptensector. In eerste instantie geeft ze een methodologische toelichting, waarna drie thema's worden behandeld: de werktijdsbesteding (de taken) van het verpleegkundig en verzorgend personeel, de mogelijkheid en wenselijkheid om een aantal taken te delegeren, en ten slotte de hieruit resulterende opleidingsbehoeften.<br><br> Het onderzoek werd uitgevoerd door vier universitaire equipes met name het Hoger instituut voor de arbeid (HIVA-K.U.Leuven), het Interuniversitair Instituut voor de Studie van de Arbeid (IISA), de Ecole de Santé Publique - Socio-Economie de la Santé (SESA-UCL) en de Universiteit Luik, die elk twee sectoren in een landsdeel voor hun rekening namen. Koen Mendonck synthetiseerde het onderzoek, wat resulteerde in dit boek.
ISBN: 90-5487-278-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.