ITEM METADATA RECORD
Title: De lokale overheidssector in perspectief
Authors: Pacolet, Jozef
Coudron, Véronique
Issue Date: 2004
Publisher: RSZPPO
Abstract: Onbekend is onbemind. Statistische herkenning leidt tot maatschappelijke erkenning. Het is deze strategie om de dingen te benoemen en in betrouwbare statistieken te vatten en die maakt dat men hun belang gaat realiseren, die wij hier wensen te bewandelen. De RSZPPO - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten - beheert de sociale zekerheid van de personeelsleden van de lokale overheden. Daarmee beschikt zij over een schat aan informatie over de human resources van deze overheden, hun profiel, hun aantal en de sector van werkgelegenheid. <br><br> De RSZPPO vroeg aan het HIVA om deze statistieken verder te analyseren, en aan te grijpen om de lokale publieke sector te situeren in het licht van de totale non-profit sector of quartaire sector en finaal de totale werkgelegenheid. Deze analyse moet naar de toekomst toe het beginpunt worden voor een nieuwe reeks van statistieken van de RSZPPO. Waar de sector naartoe evolueert, krijgt echter nog meer perspectief indien wij het kunnen afzetten tegen de evolutie in het verleden. De cijfers van vandaag worden dan ook in deze studie gesitueerd in vroegere ad hoc studies terzake. <br><br> Het rapport kan u downloaden van deze pagina via de grijs-rode download knop en van de site van de <a href="http://www.rszppo.fgov.be">RSZPPO</a>. <br><br> Er is ook een <a href="http://www.hiva.be/publicatie_detail.php?id=2740&option=detail">Franstalige versie</a> beschikbaar van dit rapport.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.