ITEM METADATA RECORD
Title: Evaluatie van de vernieuwingen in de preventieve kinderzorg
Authors: Van De Putte, Ilse
Issue Date: 1997
Publisher: HIVA
Abstract: Kind en Gezin startte na een langdurige voorbereiding in januari 1996 met een vernieuwde werking op het vlak van de preventieve kinderzorg: de stijl van de consultatiebureaus werd aangepast, de werking met betrekking tot de huisbezoeken werd gewijzigd en in een aantal regio's kwam een regiohuis. Om de reacties van de jonge gezinnen met kinderen op deze vernieuwingen op de voet te kunnen volgen werd eind 1996 reeds door het HIVA, in opdracht van Kind en Gezin, een bevraging georganiseerd bij een doorsnee groep van meer dan 779 Vlaamse en 46 allochtone gezinnen. De bevraging peilde naar wijzigingen in het consultgedrag en de redenen daarvoor, naar de evaluatie van de vernieuwingen en naar de tevredenheid met de huidige dienstverlening.
ISBN: 90-5550-131-X
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.