ITEM METADATA RECORD
Title: Diensten voor Moeder- en Kinderzorg. Onderzoek naar de aansluiting en het aantal bezoeken aan zuigelingenraadplegingen door bepaalde maatschappijgroepen
Authors: Cossey, Hubert
Issue Date: 1979
Publisher: HIVA
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.