ITEM METADATA RECORD
Title: De werkdruk in de diensten voor opvanggezinnen
Authors: Hedebouw, Georges
Issue Date: 2004
Publisher: HIVA
Abstract: In de kinderopvang in Vlaanderen zijn een 200-tal diensten voor opvanggezinnen actief. Diensten bieden via de aangesloten opvanggezinnen gezinsopvang aan: ze selecteren de gezinnen, begeleiden ze, zien toe op de werking en treden sedert kort ook op als ‘fictieve’ werkgever i.v.m. het nieuwe sociaal statuut van de onthaalouders. Ze worden georganiseerd door lagere openbare besturen (OCMW’s of gemeente- of stadsbesturen), instellingen van openbaar nut en verenigingen zonder winstoogmerk. Ze zijn goed voor ongeveer 1/3 van de formele opvangcapaciteit in Vlaanderen. <br> Sinds enige tijd komen er signalen vanuit het werkveld i.v.m. een te hoge werkdruk. Onder meer de omvang van de administratieve opdrachten, de toegenomen taken i.f.v. de blijvende werving van onthaalouders en de snel veranderende wetgeving worden hierbij als oorzaken aangehaald. Er wordt gesteld dat de werkdruk recent nog toenam door de invoering van het sociaal statuut en de implementatie van het kwaliteitsdecreet. <br> Het onderzoek wilde deze klachten objectiveren en peilen naar de redenen en de achtergronden ervan. Is de werkdruk effectief te hoog? Hoe komt die werkdruk tot stand? Is de belasting te hoog (in termen van werkvolume, complexiteit of discontinuïteit van de regelgeving, management van de onthaalouders, …) en / of is de belastbaarheid te laag (in termen van voorziene personeelskader, arbeidsorganisatie, opleiding van het personeel, …)? In tweede instantie wordt nagegaan onder welke voorwaarden de werkdruk beheersbaar kan gehouden worden.
ISBN: 90-5550-397-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.