ITEM METADATA RECORD
Title: Vlaams zilver. Het woon- en zorgcentrum als schakel in de ouderenzorg. Congresboek VVI-congres 25 en 26 januari 2001
Editors: Boonen, Carine
Pacolet, Jozef
Issue Date: 2001
Publisher: VVI
Abstract: Deze publicatie bevat de voorbereidende documenten en de resultaten van het VVI-congres van januari 2001 over het woon- en zorgcentrum of het rusthuis van de toekomst. Dit nieuwe concept werd sinds april 2000 onder de titel ‘Vlaams Zilver’ gelanceerd door het VVI (Caritas Verbond der Verzorgingsinstellingen). Kenmerkend voor dit concept is dat de institutionele zorg evolueert naar een open voorziening voor ouderen, met tal van nieuwe zorgvormen geënt op de basisvoorzieningen, betere woonkwaliteit, betere omkadering en financiering en betere integratie in het overige zorglandschap, waarmee steeds meer en beter zou dienen samengewerkt te worden. Van mei 2000 tot januari 2001 werd onder de wetenschappelijke leiding van Jozef Pacolet en Georges Hedebouw in vier VVI - werkgroepen dit concept verder uitgediept, dit ter voorbereiding van het VVI-congres op 25 en 26 januari 2001. Zorgproces, zorgomgeving, personeelsaspecten en financieringsbehoeften kwamen aan bod in de voorbereidende werkzaamheden en het congres zelf in wat uitgroeide tot een dialoog tussen de rusthuissector zelf, de ouderen, de overige spelers in de ouderenzorg en de zorgsector in Vlaanderen en nationaal, de wetenschappelijke wereld en tenslotte het beleid op Vlaams niveau en nationaal niveau.
ISBN: 90-6858-251-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.