ITEM METADATA RECORD
Title: Ontwerp van satellietrekeningen voor de non-profitsector. voor Vlaanderen: welzijn/socioculturele sector/onderwijs; voor België: de gezondheidssector
Authors: Pacolet, Jozef ×
Van De Putte, Ilse
Marchal, An
Dewilde, Sarah
Verbrugghe, Kathy
Strobbe, Sofie
Issue Date: 2001
Publisher: Koning Boudewijnstichting
Abstract: Satellietrekeningen wensen aanvullende informatie weer te geven voor bepaalde sectoren, activiteiten of aspecten van het economische gebeuren die onvoldoende aan bod komen in de nationale rekeningen. Kernvraag is steeds wie (privé, publiek, non-profit) produceert wat (activiteiten) met welke middelen (financiering). Als referentiepunt namen wij de richtlijnen van de OESO voor de opstelling van satellietrekeningen voor de gezondheidszorg en andere diverse buitenlandse inspanningen om te komen tot een meer geharmoniseerde statistische weergave van de gezondheidszorg, tot op het niveau van concrete zorgvormen. Dit rapport bevat de gedetailleerde weergave van de bestedingen in de non-profit sectoren in Vlaanderen van welzijn, onderwijs en de socioculturele werk, goed voor respectievelijk 2,8%, 7,8% en 1,2% van het Vlaams BBP. Voor België wordt de gezondheidszorg in beeld gebracht, goed voor 7,1% van het BBP en 8,2% inclusief de rusthuissector. Naar organisatievorm schatten wij het aandeel in de gezondheidssector van de private en publieke non-profitsector op ongeveer 27%, respectievelijk 28% van de bestedingen; terwijl een aanzienlijk deel, 44% van de gezondheidszorguitgaven, in de commerciële sector (artsen, farmaceutische verstrekkingen) terechtkomt. In de welzijnssector in Vlaanderen is er (met name in de ouderenzorg) een beperkt commercieel segment, maar daarnaast is het grootse deel van de bestedingen terug te vinden in de private non-profit (namelijk 61,4%) terwijl de publieke sector 35,7 % vormt. In het onderwijs is het aandeel van de private non-profit en de publieke sector respectievelijk 62% en 38% en in de socioculturele sector tenslotte zijn de verhoudingen 49% ten opzichte van 51%. Hopelijk leidt deze betere statistische herkenning tot een betere maatschappelijke erkenning van de sector.
ISBN: 90-5130-381-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
HIVA - Research Institute for Work and Society
× corresponding author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.