ITEM METADATA RECORD
Title: Het silhouet van de bewoners achter de gevel van het woon- en zorgcentrum. Op zoek naar een wetenschappelijke objectivering van een nieuw financieringsmodel voor het woon- en zorgcentrum
Authors: Pacolet, Jozef
Cattaert, Griet
Issue Date: 2004
Publisher: HIVA
Abstract: In opdracht van het Caritas Verbond der Verzorgingsinstellingen VVI voerde het HIVA een onderzoek uit naar het financieringsmechanisme in de residentiële voorzieningen voor ouderen. Een verklaring van de boekhoudkundige kosten en opbrengsten van een woon- en zorgcentrum werd gezocht in functie van het profiel en de behoeften van de bewoners, en onder meer ook de schaal van de instelling. Het roept de metafoor op dat wij achter de gevel van de bedrijfsgegevens het silhouet van de bewoners willen ontdekken.<br><br> Voorliggend rapport concentreert zich vooral op de VVI-instellingen aangesloten bij het ACC en/of SSC en vergelijkt indien mogelijk met commerciële zorgvoorzieningen en de publieke sector. Uit de analyse blijkt dat de zorgkost en de zorgfinanciering in belangrijke mate gedetermineerd wordt door de afhankelijkheid van de bewoners.<br><br> De financiering blijkt onvoldoende te zijn om alle kosten te dekken, en er bestaan significante ongelijkheden tussen instellingen in functie van het profiel van hun bewoners. De internationale situering van deze resultaten bevestigt nog maar eens dat de publieke financiering van het woon- en zorgcentrum onvoldoende is.
ISBN: 90-5550-366-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Het silhouet van de bewoners achter de gevel van het woon- en zorgcentrum.pdf Published 1481KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.