ITEM METADATA RECORD
Title: Telecare voor ouderen. Socio-economische analyse van het gebruik van videotelefonie binnen de ouderenzorg
Authors: Peetermans, Annick
Hedebouw, Georges
Pacolet, Jozef
Devoldere, Paul
D'Haene, Filip
Pouillie, Roland
Botteldoorn, William
Grymonprez, Piet
Ameel, Hans
Issue Date: 2004
Publisher: HIVA
Abstract: In opdracht van de FOD Wetenschapsbeleid (voormalig DWTC) voerde het HIVA een onderzoek uit naar de mogelijkheden van het gebruik van technologie in de ouderen- en thuiszorg. Het onderzoek kaderde binnen het meerjarig ondersteuningsprogramma voor de uitbouw van de informatiemaatschappij van het DWTC en werd uitgevoerd in samenwerking met volgende partners: Telesenior, LCM-Solival, M-Tec en de Hogeschool West-Vlaanderen departement PIH. De projectcoördinatie was in handen van Hyphen.<br><br> In het onderzoek wordt het Kortrijks Telesenior-experiment bestudeerd: een project waar door toepassing van breedbandtechnologie en videotelefonie ouderen via het gewone televisietoestel in contact kunnen komen met een hulpverlener in een zorgcentrale in het lokale dienstencentrum. <br><br> In dit eindverslag van het onderzoeksproject beschrijven we onder meer de technologie die in het Telesenior-project wordt gebruikt alsook het ontwikkelde onderzoeksinstrumentarium. Eveneens formuleren we een aantal antwoorden op vragen zoals welk dienstverleningsmodel wordt best omheen de technologie aangeboden: welke diensten gaat men aanbieden en welke hulpverleners of diensten kunnen dit opnemen? Wat is de mogelijke markt voor het product: welke zijn de mogelijke doelgroepen, hoe groot is de vraag? Tenslotte formuleren we ook een aantal beleidsaanbevelingen in verband met de bredere toepassing van telecare in het algemeen en de Telesenior-technologie in het bijzonder.
ISBN: 90-5550-380-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Welfare State and Housing

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.