ITEM METADATA RECORD
Title: Het zwaard van Damocles. Arme gezinnen spreken over de bijzondere jeugdbijstand
Authors: Nicaise, Ides
De Wilde, Carine
Issue Date: 1995
Publisher: Garant
Abstract: De bijzondere jeugdbijstand is in het milieu van de armste gezinnen alomtegenwoordig, maar niet echt geliefd. Op basis van interviews met 100 generatie-arme gezinnen en een analyse van schriftelijke getuigenissen, wordt de sector ‘van onderuit’ belicht. Volgens de betrokken gezinnen lijdt hij aan drie kwalen: zijn te autoritaire, bevoogdende aanpak; zijn verkeerde hulp; en zijn gebrekkige gezins-gerichte werking. Voor elk van deze drie kwalen worden een aantal remedies aan-gereikt.
ISBN: 90-5350-411-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.