ITEM METADATA RECORD
Title: Vormingspakket basismethodiek. Een vormingsaanbod op maat van het OCMW van Antwerpen vanuit het maatzorgperspectief
Authors: Demeyer, Barbara
Issue Date: 2000
Publisher: HIVA
Abstract: Op maat van het OCMW van Antwerpen werd een vormingspakket ontwikkeld omtrent hulpverlening aan kansarmen voor maatschappelijk assistenten van OCMW’s, waarbij kwaliteitszorg alsook integraliteit en participatie van de doelgroep centraal staan. Maatzorg als een methodiek voor het begeleiden van kansarmen, met zowel het theoretische kader als de praktijkvertaling ervan staan centraal in dit aanbod. Er wordt ingegaan op visie op maatschappelijk werk en op gesprekstechnieken. Verder worden twee thema’s uitgewerkt, nl. ‘maatzorg en tewerkstelling’ en ‘maatzorg en integraliteit’. In deze publicatie vindt u eerst en vooral een uitgebreide weergave van de inhoud van de vormingsmodule terug. Vervolgens, in een tweede hoofdstuk worden de reacties van de hulpverleners op het aanbod en op hun praktijk opgenomen alsook het perspectief van de doelgroep op de ‘maatzorg’-benadering en de geboden hulpverlening. Ten derde komen vier cliëntbesprekingen aan bod, die aan de hand van de vijf maatzorgprincipes worden besproken als concrete illustratie. De evaluatie van het vormingspakket door de deelnemers vormt de inhoud van een vierde hoofdstuk. Tot slot biedt een vijfde hoofdstuk een overzicht van een aantal structurele knelpunten en van een aantal voorstellen betreffende het algemene beleid en het vormingsbeleid, met het oog op een verdere implementatie van het maatzorgperspectief in de hulpverlening.
ISBN: 90-5550-238-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.