ITEM METADATA RECORD
Title: ART 23* - Cultuurparticipatie: een vergeten recht en bindende kracht in de armoedebestrijding. Een kijk op de ART 23-projecten. Kunstprojecten als hefboom tegen sociale uitsluiting
Authors: Demeyer, Barbara
Issue Date: 1998
Publisher: Koning Boudewijnstichting
Abstract: In dit onderzoek staat de vraag naar de meerwaarde van initiatieven die de sociale integratie via culturele participatie willen bevorderen centraal. In 1996 lanceerde de Koning Boudewijnstichting, tevens de opdrachtgever voor dit onderzoek, i.s.m. Kunst en Democratie vzw de projectoproep Art 23*, verwijzend naar het artikel uit de Belgische Grondwet dat het recht garandeert een menswaardig leven te leiden en meer bepaald het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing. Aan de hand van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksgegevens, verzameld bij zowel projectorganisatoren, begeleiders, kunstenaars als deelnemers, wordt het projectverloop en de projectevaluatie van de Art 23* - projecten geanalyseerd. De onderzoeksresultaten die aangeven dat cultuurparticipatie voor kansarmen een belangrijke hefboom is in de bestrijding van sociale uitsluiting, worden tot slot getoetst aan internationele onderzoeksliteratuur.
ISBN: 90-5130-285-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.