ITEM METADATA RECORD
Title: Op eigen kracht verder. Hulpverlening aan huis bij kansarmen
Authors: Vandenbempt, Katrien
Issue Date: 2001
Publisher: HIVA
Abstract: Hulpverleners die met kansarme hulpvragers werken, komen vaak in een moeilijk spanningsveld terecht. Enerzijds willen ze deze hulpvragers op een respectvolle en verantwoorde manier begeleiden en ondersteunen. Anderzijds willen ze de hulpvragers niet (te) afhankelijk maken van de hulpverlening en hen zoveel mogelijk voor zichzelf laten zorgen. Nu onze samenleving steeds complexer wordt en alsmaar hogere eisen stelt, komt dit evenwicht nog meer onder druk te staan. Kansarmen dreigen nog meer verloren te lopen in het doolhof van diensten en voorzieningen. De nieuwe ontwikkelingen in onze samenleving lijken aan hen voorbij te gaan … In dit boek wordt dit spanningsveld verder uitgewerkt aan de hand van enkele actuele begrippen: empowerment, de discussie rond bemoeizorg en de rehabilitatiebenadering. Om ook de praktijk aan bod te laten komen, werd het tweede deel van dit boek geschreven in samenwerking met het werkveld. Daarbij staat de werkvorm hulpverlening aan huis centraal. Aktief, Gezin en Relatie en Opzet zijn drie projecten die - elk vanuit hun invalshoek - kansarme hulpvragers aan huis begeleiden. In hun bijdrage komt steeds weer de vraag terug hoe de hulpverlening maximaal kan inspelen op de capaciteiten en krachten van deze hulpvragers. Het uiteindelijke doel is telkens hetzelfde: zorgen dat kansarmen (opnieuw) zelf de regie over hun leven in handen nemen en op eigen kracht verder kunnen.
ISBN: 90-5550-254-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.