ITEM METADATA RECORD
Title: Casemanagement: “de nieuwe kleren van de keizer” ?. Cliëntoverleg tussen systeemoplossing en zorginhoudelijke ontwikkeling: een literatuurstudie
Authors: Vandenbempt, Katrien
Issue Date: 2001
Publisher: HIVA
Abstract: Het lokaal Permanent Armoede Overleg (PAO) werd in het OCMW van Genk ontwikkeld als een instrument om gecoördineerde hulpverlening, één van de vijf basisprincipes van maatzorg - een methodiek voor de begeleiding van kansarmen - concreet gestalte te geven. Na acht jaar praktijkervaring met PAO gaf het OCMW van Genk het HIVA de opdracht de theoretische basis voor dit overleginstrument verder te verdiepen. Op basis van een literatuurstudie, die zowel binnen- als buitenlandse referenties omvat, wordt het PAO in deze publicatie ingebed in een brede traditie van casemanagement en zorgcoördinatie. Enerzijds is casemanagement een coördinatiemechanisme of een systeemoplossing voor samenwerkingsvraagstukken in het afstemmen van vraag en aanbod binnen de hulpverlening. Anderzijds is het belang van casemanagement vooral op te vatten als een zorginhoudelijke ontwikkeling die een nieuwe benaderingswijze van de hulpvrager voorstelt. Deze ‘andere’ benadering stelt de zelfbepaling en de emancipatie van de cliënt voorop en introduceert op deze wijze een omslag van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde benadering van de hulpverlening. Zo stelt deze literatuurstudie het PAO voor de uitdaging zich verder te ontwikkelen tot een vraaggestuurd cliëntoverleg, met - in de filosofie van maatzorg - aandacht voor deze cruciale zorginhoudelijke vernieuwing die de vragen, de beleving en de krachten van de armen als vertrekpunt neemt.
ISBN: 90-5550-289-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.