ITEM METADATA RECORD
Title: Je kind in een ander gezin. Private gezinsplaatsing en kansarme gezinnen
Authors: Vanhee, Lieve
Demeyer, Barbara
Corveleyn, Jozef
Issue Date: 2003
Publisher: Garant
Abstract: Een steunend sociaal netwerk kan voor gezinnen een belangrijke hulp zijn bij de opvoeding. Ouders die niet of minder op een dergelijk versterkend vangnet een beroep kunnen doen, worden extra in hun draagkracht belast. Dit boek neemt private gezinsplaatsing onder de loupe: een vorm van gezinsondersteunende pleegzorg waarbij een kind voor korte tijd in een ander gezin wordt opgevangen. Diverse aspecten komen hier aan bod, zoals de toegankelijkheid van de werkvorm, de ondersteunende functie, het respect voor de ouderrol. De bevindingen resulteren in aanbevelingen voor beleid en praktijk. Deze publicatie wil bijdragen aan het creëren van steunende samenspraak tussen mensen en tot een beter begrip voor ouders die zich in de samenleving vaak in de kou voelen staan.
ISBN: 90-441-1420-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Research Group on Psychotherapy and Psychodynamic psychology (-)
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.