ITEM METADATA RECORD
Title: LABOr Project: Goede praktijk bij opleiding en werk voor mensen met een verstandelijke beperking
Authors: Beyer, Stephen
Hedebouw, Georges
Samoy, Erik
Issue Date: 2004
Publisher: European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD)
Abstract: De publicatie 'Goede praktijk bij opleiding en werk voor mensen met een verstandelijke beperking' is het eindproduct van het 3-jarig LABOr-project dat EASPD (European Association of Service Providers for People with Disabilities) samen met zestien Europese partners met financiering van het Leonardo Da Vinci-programma (Europese Unie) uitvoerde. Het doel ervan was de kennis van de partners uit te breiden over opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen voor mensen met een verstandelijke beperking door hen praktische modellen aan te reiken die ze in hun eigen diensten kunnen toepassen of promoten bij hun nationale of regionale overheden.<br><br> Het document bundelt de resultaten van academisch onderzoek en de bevindingen uit enquêtes bij de LABOr-partners. Het geeft aan wat de efficiëntste en meest praktische manier is gebleken om tegemoet te komen aan de noden van mensen met een verstandelijke beperking bij het voorbereiden, vinden en behouden van een betaalde job.<br><br> Binnen dit project werd ook een <a href="http://www.start-labor.org/">website</a> ontwikkeld beheerd door EASPD waar alle relevante informatie verworven binnen het project samengebracht werd.
Description: no ISBN
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Welfare State and Housing

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.