ITEM METADATA RECORD
Title: Beschutte werkplaatsen tussen markt en zorg. Sociale noodzaak en economische levensvatbaarheid van de beschutte werkplaatsen
Authors: Van De Putte, Ilse
Pacolet, Jozef
Issue Date: 2005
Publisher: HIVA/VLAB vzw
Abstract: De sector van de beschutte werkplaatsen wordt geconfronteerd met toenemende concurrentiedruk in zijn activiteiten. Ook de overheid wijzigt ingrijpend zijn beleid tegenover de integratie van personen met een handicap in de arbeidsmarkt. De personen met een handicap zijn en blijven echter de eerste betrokkenen. Het is voor deze doelgroepwerknemers dat de Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen het initiatief heeft genomen om met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek een aantal belangrijke uitdagingen voor de sector onder de loep te nemen. Vanuit het Hoger instituut voor de arbeid van de Katholieke Universiteit Leuven werd hierop graag ingegaan. ‘Betrokken maar onpartijdig’ geven de auteurs het advies aan de sector om nog sterker te geloven in de uitzonderlijke prestatie van de sector van beschutte werkplaatsen om personen te integreren in de economie en de samenleving, om bewust te zijn van de waarde die de personen met een handicap zelf hebben gecreëerd en de legitimiteit en de redelijkheid van de verwachtingen naar de overheid toe. <br><br> Twee studies werden opgeleverd die samen dienen gelezen te worden.<br> In de voorliggende eerste studie wordt nagegaan waarom en onder welke vorm de overheid dient tussen te komen in de integratie van de personen met een handicap. Op basis van theoretische inzichten omtrent rechtvaardigheid en sociale bescherming is ondersteuning van de arbeidsmarktparticipatie van personen met een handicap een vooruitstrevende vorm van overheidsoptreden. In internationaal perspectief blijkt dat het beleid omtrent beschutte werkplaatsen in Vlaanderen ook een effectieve en efficiënte vorm van overheidsoptreden is. Met relatief beperkte middelen werd een relatief grote groep personen geïntegreerd in de economie, en de beschutte werkplaatsen konden daar vaak zwakke werknemers -steeds moeilijker in de moderne arbeidsmarkt!- introduceren in activiteiten die soms met internationale concurrentie worden geconfronteerd.<br><br> In een tweede rapport wordt een klassieke kosten-baten analyse gemaakt van dit overheidsoptreden.<br><br> Wanneer de studies aantonen dat de sector van beschutte werkplaatsen in Vlaanderen ‘goed werk’, in al zijn betekenissen, heeft geleverd, zijn zij hopelijk een ruggesteun voor de sector voor de uitzonderlijke veranderingen die op hen afkomen.
ISBN: 90-5550-407-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Welfare State and Housing

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Beschutte werkplaatsen tussen markt en zorg_Van De Putte 2005.pdf Published 11061KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.