ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoek naar de samenhang tussen migratiestromen en het ontstaan en de persistentie van achtergestelde buurten
Authors: De Corte, Stefan
Raymaekers, Peter
Thaens, Karen
Vandekerckhove, Brecht
De Bruyn, Tom
Bauwens, Els
De Lannoy, Walter
Issue Date: 2003
Publisher: Mens & Ruimte / Vrije Universiteit Brussel
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development
Department of Social Work - UC Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.