ITEM METADATA RECORD
Title: Als lokaal bestuur werk maken van werk. Regiehandboek diensteneconomie voor lokale besturen
Authors: Contipelli, Fabio
Delatter, Christof
Jughmans, Ann
Leroy, Jan
Pitteljon, Griet
Sels, Peter
Vanhoren, Ingrid
van Sande, Pieter
Van Schuylenbergh, Piet
Issue Date: 2007
Publisher: VVSG / Uitgeverij Politeia
Abstract: In het Decreet Diensteneconomie wordt de regierol voor de lokale besturen voor het eerst netjes in een wettelijk kader gegoten. Dé aanleiding voor de Vlaamse overheid om samen met de VVSG en het HIVA een handboek te publiceren dat duidelijk maakt wat de regierol voor een lokaal bestuur betekent en hoe die rol concreet vorm kan krijgen. De auteurs vertrokken vanuit het wettelijk kader maar ook vanuit de praktijk in de lokale besturen.<br><br>In de eerste hofdstukken komen vragen aan bod als: Hoe verhoudt sociale diensteneconomie zich tot sociale economie en lokale werkgelegenheid? Welke andere bestuursniveaus willen ook mee het regiescript vorm geven? Welke beleidsruimte heeft het lokale bestuur vanuit zijn generieke beleidskaders om hier werk van te maken?<br>Verder wordt via de analyse van praktijkvoorbeelden aangetoond dat succesvol regisseren mogelijk is. Een stappenplan zorgt ervoor dat het lokaal bestuur zelf aan de slag kan, rekening houdend met de eigen context en visie. Er is ruimte voor vragen over de bestuurlijke organisatie en over het opnemen van de rol van actor en/of regisseur.<br>In een laatste hoofdstuk wordt toegelicht hoe andere overheden een bijdrage kunnen leveren op basis van diverse subsidie-instrumenten.<br><br>Hoofdstuk 2 'Wegwijs doorheen het conceptuele labyrint' en hoofdstuk 4 'Regiemodellen voor lokale overheden' werden geschreven door <strong>Ingrid Vanhoren</strong>, HIVA-K.U.Leuven.
ISBN: 9057180812
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.