ITEM METADATA RECORD
Title: Dag school !. Een onderzoek over het voortijdig schoolverlaten in de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs
Authors: Douterlungne, Mia
Issue Date: 1994
Publisher: HIVA
Abstract: Schoolmoeheid, spijbelen en voortijdig schoolverlaten krijgen de laatste jaren beleidsmatig meer en meer aandacht. Leerlingen die niet renderen of het onderwijs vroegtijdig de rug toekeren hebben met de huidige (jeugd)werkloosheid doorgaans minder maatschappelijke perspectieven. Over de omvang en de aard van het voortijdig schoolverlaten is echter niet veel geweten. In dit onderzoek wordt de omvang van dit fenomeen gemeten in de tweede graad van het beroeps-secundair onderwijs waar de schoolmoeheid doorgaans groot is. Hierbij wordt gezocht naar verklaringsgronden die zowel persoons- als omgevingsgebonden kunnen zijn. Vooral de bijdrage van de school wordt onder de loep genomen. Het onderzoek toont aan dat slechts een minderheid het onderwijs vroegtijdig verlaat maar dat een relatief grote groep de school verlaat om het in een andere school te proberen. Het gaat om een maatschappelijk kwetsbare groep die blijkbaar zijn weg niet vindt in het onderwijslandschap. Scholen verschillen op dat vlak en kunnen via een open beleid dit fenomeen indammen
ISBN: 90-5550-049-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.