ITEM METADATA RECORD
Title: Voor elk wat wils. Schoolkeuze in het basis- en secundair onderwijs
Authors: Creten, Hilde
Douterlungne, Mia
Verhaeghe, Jean-Pierre
De Vos, Hilde
Issue Date: 2000
Publisher: HIVA/Vakgroep Onderwijskunde-Universiteit Gent
Abstract: Ouders kiezen vaak vrij intuïtief een school voor hun kinderen. Ze hebben meestal een uitgesproken voorkeur voor een school, maar zijn doorgaans amper geïnformeerd over de andere. De keuze van een basis- of secundaire school vergt nochtans een complex beslissingsproces. Scholen onderscheiden zich van elkaar op vele vlakken en in de meeste gevallen hebben ouders de keuze uit een relatief groot aanbod van scholen op een redelijke afstand van hun woonplaats. In het schoolkeuzeproces spelen waarden, keuzemotieven, sociale achtergrond en contextuele factoren een rol. Op individueel niveau is het maken van een schoolkeuze in principe het afwegen van alternatieven tegenover elkaar. Dit proces is echter verankerd in een breder patroon van waarden en oriëntaties en het daadwerkelijk aanbod van onderwijs in de regio. Vooral voor wie bij school- en onderwijsbeleid betrokken is, is het van belang inzicht te hebben in de factoren en motieven die het schoolkeuzeproces bepalen of beïnvloeden.
ISBN: 90-5550-250-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Educational Development (-)
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.