ITEM METADATA RECORD
Title: Studiekosten in het basisonderwijs. Wat het aan ouders kost om schoolgaande kinderen te hebben
Authors: Bollens, Joost
Vleugels, Ilse
De Vos, Hilde
Issue Date: 2000
Publisher: HIVA
Abstract: Reeds in 1988 onderzocht het HIVA de studiekosten in het basisonderwijs. Een van de belangrijke vaststellingen uit dat onderzoek was dat het basisonderwijs zeker niet kosteloos is, zo kostte een jaar in het kleuteronderwijs toen circa 4000 BEF, een jaar in het lager onderwijs rond de 8000 BEF. Ondertussen zijn we ruim 10 jaar later. De cijfers van 1988 zijn niet langer betrouwbaar. Dit rapport brengt verslag uit van het actualiseringsonderzoek. In vergelijking met het onderzoek van 1988 is er sprake van twee belangrijke innovaties. Zo werd de bevraging van ouders m.b.t. de gemaakte studiekosten bij de aanvang van het schooljaar aangevuld met een uitgavenboekje. Hierin konden de ouders gedurende het volledige schooljaar alle bijkomende uitgaven vermelden die bij de aanvang van het schooljaar nog niet te voorzien waren. Door deze werkwijze wint onze schatting van de studiekost aan precisie en betrouwbaarheid. Een tweede innovatie betreft het feit dat de bevraging via schriftelijke vragenlijsten, die weliswaar de ruggengraat van het onderzoek blijft vormen, werd aangevuld met een reeks van mondelinge diepteinterviews van kansarme en/of minderbegoede gezinnen, omdat het net die gezinnen zijn die erg moeilijk bereikbaar zijn met schriftelijke vragenlijsten, terwijl toch ook hun stem niet mag ontbreken in een onderzoek dat peilt naar de studiekosten voor kinderen.
ISBN: 90-5550-245-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Labour Market

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.