ITEM METADATA RECORD
Title: Studiekosten in het hoger onderwijs. Wat het kost om deel te nemen aan het hogeschool- en universitair onderwijs
Authors: Bollens, Joost
Groenez, Steven
Vleugels, Ilse
Verhaeghe, Jean-Pierre
Ackaert, Leen
Issue Date: 2000
Publisher: HIVA-K.U.Leuven
Abstract: In 1987 onderzocht het HIVA de studiekosten in het hoger onderwijs. De toen gemaakte schattingen worden nu nog steeds in het beleidsdebat gehanteerd. Ondertussen zijn we bijna 15 jaar later. De cijfers van 1986-1987 zijn dan ook niet langer betrouwbaar. In dit onderzoek wordt daarom een actualisering gemaakt. Dit rapport brengt verslag uit van dat onderzoek. Bij de aanpak van het onderzoek werd verder gebouwd op de werkwijze van 1987. In vergelijking met dit vorige onderzoek kon nu echter een grotere groep van studenten bevraagd worden (bijna 1900 respondenten in vergelijking met circa 800 in 1987), waardoor de schatting van de studiekost nog wint aan precisie en betrouwbaarheid. Deze grote groep maakte ook het gebruik van een aantal nieuwe analysetechnieken mogelijk, hetgeen leidt tot een aantal opmerkelijke inzichten.
ISBN: 90-5550-244-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Education and Labour Market
Research Group Education and Lifelong Learning (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.